dot
dot
สินค้า Products
dot
bulletDust collector >>เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม
bulletWet scrubber >>เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ
bulletSpray Booth >>เครื่องดูดเก็บละอองสี
bulletCarbon filter booth >>เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมี
bulletOilmist collector >>เครื่องดักละอองไอน้ำมัน
dot
อัลบั้มรูปโครงการ Projects
dot
bulletYear2015 > ปี 2558
bulletYear2014 > ปี 2557
bulletYear2013 > ปี 2556
bulletYear2012 > ปี 2555
bulletYear2011 > ปี 2554


เทคโนโลยีการบำบัดกลิ่น


เกี่ยวกับเรา About us

     

 

กลุ่ม บริษัท เพียวริเทคฯ          

 

       ร่วมสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบของการสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศกำลังตื่นตัว หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทรัพยากรที่สำคัญกำลังจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง เช่น อากาศ
ที่หายใจเข้าไปไม่บริสุทธิ์ สภาวะโลกร้อนขึ้น ฤดูกาลแปรปรวน ชั้นโอโซนถูกทำลาย
         ดังนั้นกลุ่มบริษัทเพียวริเทคฯ จะขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์ ปลูกจิตสำนึกให้ดำรงรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น
         ซึ่งกลุ่มบริษัท เพียวริเทคฯ ได้เป็นผู้นำด้านการออกแบบ, ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะอากาศ
พร้อมยังให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านปัญหามลภาวะทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
         ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา การออกแบบ การผลิต รวมถึงการติดตั้ง
ระบบบำบัดมลภาวะอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม โดยทีมวิศวกรพร้อมทีมช่าง
ที่ประสบการณ์และมีความชำนาญด้านการติดตั้ง ให้ข้อมูลรวดเร็วและมีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังมีบริการ
ก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร
         แนวทางในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คืนการสร้างความประทับใจให้เหนือกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า และเน้นคุณภาพงานให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทฯ จึงได้สร้างระบบ
คุณภาพตามหลักการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพที่ได้มาตราฐานต่อไป

  

> ปี 2535 ก่อตั้งบริษัท ชื่อ บริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
> ปี 2545 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท 
> ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการบำบัด มลภาวะทางอากาศ
               ชื่อบริษัท เพียวริ
เทค (ประเทศไทย) จำกัด 
> ปี 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8 ล้านบาท 
> ปี 2553 เปิดโรงงานสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื้อที่ 9 ไร่ 
> ปี 2553 ได้รับการรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008
 
 
 
 
นโยบาย บริษัท
 
รวมใจเป็นหนึ่ง          คนึงถึงคุณภาพ          สร้างระดับมาตราฐาน     
 
ตามเวลาทันใด          บริการฉับไว          ประทับใจผู้สั่ง