dot
dot
สินค้า Products
dot
bulletDust collector >>เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม
bulletWet scrubber >>เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ
bulletSpray Booth >>เครื่องดูดเก็บละอองสี
bulletCarbon filter booth >>เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมี
bulletElectrostatic Precipitator (ESP) >>เครื่องดักละอองไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต
dot
อัลบั้มรูปโครงการ Projects
dot
bulletYear2013 > ปี 2556
bulletYear2014 > ปี 2557
bulletYear2015 > ปี 2558
bulletYear2016 > ปี 2559
bulletYear2017 > ปี 2560
bulletYear2018 > ปี 2561
bulletYear2019 > ปี 2562


เทคโนโลยีการบำบัดกลิ่น


Electrostatic Precipitator (ESP) >>เครื่องดักละอองไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

 

   

      

 

 

   Capacity Range : 1200-72000 CMH
   
 
   Feature : เครื่องระบบไฟฟ้าสถิต ที่มีประสิทธิภาพสูง
   เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณไอหรือควันมาก
   มีทั้งแบบต่ออนุกรม 2ชั้น หรือ 3ชั้น (Double pass or Triple Pass)
   มีอุปกรณ์ใส่เพิ่ม เช่น Cyclone /HEPA Filter /Charcoal Filter
 
 
 
                         
   
   

 
สินค้า Products

Dust collector >>เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม article
Wet scrubber >>เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ article
Spray Booth >>เครื่องดูดเก็บละอองสี article
Carbon filter booth >>เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมีWe make things better...