dot
dot
สินค้า Products
dot
bulletDust collector >>เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม
bulletWet scrubber >>เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ
bulletSpray Booth >>เครื่องดูดเก็บละอองสี
bulletCarbon filter booth >>เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมี
bulletElectrostatic Precipitator (ESP) >>เครื่องดักละอองไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต
dot
อัลบั้มรูปโครงการ Projects
dot
bulletYear2013 > ปี 2556
bulletYear2014 > ปี 2557
bulletYear2015 > ปี 2558
bulletYear2016 > ปี 2559
bulletYear2017 > ปี 2560
bulletYear2018 > ปี 2561
bulletYear2019 > ปี 2562


เทคโนโลยีการบำบัดกลิ่น


Dust Collector

เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม   

RPT Series  

 


   Capacity Range : 120-1500 CMM 
   (7200-90000 CMH) (4200-50000 CFM)


   Feature : เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่
   เหมาะสำหรับงานทุกประเภท
   มีประเภทของถุงกรองฝุ่นให้เลือกหลายแบบ 
   เช่น ทนความร้อน หรือ ความชื้น 
   มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นอัตโนมัติ
   ด้วยระบบ Jet Pulse

 
DPP Series  

.

 

   Capacity Range : 120-640 CMM  
   (7200-38400 CMH) (4200-22500 CFM)


   Feature : เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดกลาง
   ประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม
   ประเภทไม้ โลหะ ยาง พลาสติก
   ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นสูงถึง 99.95%
   มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นอัตโนมัติ
   ด้วยระบบ Jet Pulse
 
RPP Series  

 

   Capacity Range : 45-120 CMM 
   (2700-7200 CMH) (1500-4200 CFM)


   Feature : เป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยม
   เหมาะสำหรับงานทุกประเภท ขนาดเครื่อง
   กะทัดรัด ประหยัดพื้น ที่ประสิทธิภาพ
   การกรองฝุ่นสูงถึง 99.95%
   มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นอัตโนมัติ
   ด้วยระบบ Jet Pulse
   เครื่องทำงานเงียบ ด้วยผนังเก็บเสียงในตัว
 
 
MINI Series  

           

 

   Capacity Range : 15-30 CMM  
   (900-1800 CMH) (900 CFM)


   Feature : เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กรุ่นยอด
   นิยมเหมาะสำหรับงานเฉพาะจุด ขนาดเครื่อง
   กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ประสิทธิภาพการ
   กรองฝุ่นสูงถึง 99.95%
   มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นอัตโนมัติ
   ด้วยระบบ Jet Pulse 
   เครื่องทำงานเงียบ ด้วยผนังเก็บเสียงในตัว
 
RD Series  

 

 

   Capacity Range : 120-640 CMM  

   (7200-38400 CMH) (4200-22500 CFM)

   Feature : เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดกลาง
   ถึงขนาดใหญ่
 
 
 
CW Series  
 

   Capacity Range : 110-440 CMM  

   (3,800-15,500 CFM)

   Feature : เป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานยืนขัด
หรืองานเจีย ออกแบบเป็นBooth ติดผนัง
สามารถติดตั้งเรียงต่อกันตามความยาวตลอดแนวของผนังเพื่อรองรับงานขัดชิ้นงานใหญ่ๆได้
มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นอัตโนมัติ 
ด้วยระบบ Jet Pulse
   


 

 

 Wet Scrubber

เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ

SBT Series  

 

 

   Capacity Range : 30-800 CMM  
   
(1800-48000 CMH) (1000-50000 CFM)

 
   Feature : หอสครับเบอร์ สำหรับกำจัดไอสาร
   เคมี 
หรือกลิ่น มีวัสดุPacking Media
   ให้เลือกหลายประเภท เช่น 
พลาสติกหรือ
   เซรามิก มีหลายชนิด เช่น Pall Ring, Helix
   Media, 
Rasching Ring, Burl Saddle,
   Square Ring, Tellerette Ring 
   ตัวเครื่อง มีวัสดุให้เลือกหลายประเภท เช่น
   เหล็ก, สแตนเลส,
ไฟเบอร์กลาส,
   หรือพลาสติก สามารถเลือกให้เหมาะสม
   กับแต่ละงานได้
 
 

 

 

 

 

 Spray Booth

เครื่องดูดเก็บละอองสี มีทั้งแบบแห้ง และแบบม่านน้ำ

WBC Series  

 

 

 

    Capacity Range : 50-140 CMM
   (7200-90000 CMH) (1800-5000 CFM)
 
   Feature : ตู้พ่นสีม่านน้ำ เหมาะสำหรับพ่นสี
   ประเภทสีน้ำมัน,ทินเนอร์
   มีขนาดให้เลือกตามความกว้างของหน้าตู้ 
   เช่น 1.2M,1.5M, 1.8M,....., 3.6M.
   โครงสร้างตู้ทำจากสแตนเลสเนื้อดีเกรด304
   ทนทานต่อการเกิดสนิม มีระบบดักละอองสี
   ด้วยละอองฝอยน้ำแบบเวนทูรี่ มีตัววัดระดับน้ำ
   ถ่ายน้ำทิ้ง และเติมน้ำอัตโนมัติ
 
 
DB Series  

 

 

 

   Capacity Range : 100-300 CMM
   (6000-18000 CMH) (3500-10000 CFM)

 
   Feature : ตู้พ่นสีแบบแห้ง เหมาะสำหรับ
   พ่นสีประเภทสีน้ำมัน ทินเนอร์ หรือแลคเกอร์ 
   มีขนาดให้เลือกตามความกว้างของหน้าตู้ 
   เช่น 1.2M , 1.5M ,1.8M ,....., 3.6M.
   โครงสร้างตู้น้ำหนักเบา สามารถเลือกวัสดุได้
   เช่นเหล็ก , เหล็กชุบซิ้งค์ หรือสแตนเลส
   มีประสิทธิภาพการกรองสูงเพราะใช้Filter2ชั้น
   ในการดักจับฝุ่นสี 
   ออกแบบพิเศษด้วยFilterชั้นแรกแบบ
   Roll-Filter 
สามารถเลื่อนเปลี่ยนFilter
   ผืนใหม่ได้ตลอด

   ความยาว20เมตร Filterชั้นที่2 มีประสิทธิภาพ
   ในการกรองฝุ่นสีถึง 95% 
 

 

 

 

 

 Carbon Filter Booth

เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมี      

CFH Series  

 

 

   Capacity Range : 60-800 CMM
   (3600-48000 CMH) (2100-28000 CFM)


   Feature : ตู้ดูดซับละอองกลิ่นด้วยถ่าน
   กัมมันต์คุณภาพสูง 
   ขนาดรูปร่างกะทัดรัด ใช้โครงสร้างการจัดวาง
   ซองคาร์บอนพิเศษ 
สามารถประหยัดพื้น
   ที่ติดตั้งได้มากกว่าทั่วๆไป
 
 
 
 

 

 

 

 

Electrostatic Precipitator (ESP)

เครื่องดักละอองไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต       

   

 

 

   Capacity Range : 15-400 CMM
   (900-24000 CMH) (500-24000 CFM)


    Feature : ตู้ดักละอองไอน้ำมัน
   ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด
   ประหยัดพื้นที่ติดตั้งได้มากกว่า ประสิทธิภาพ
   สูงด้วยFilterดักละอองน้ำมัน
ถึง 3ชั้น
   ตัวเครื่องมีวัสดุให้เลือกหลายประเภทเช่น 
   เหล็ก หรือ สแตนเลส เครื่อง
ทำงานเงียบ
   ด้วยผนังเก็บเสียงในตัว
 
 
 
 Dust collector >>เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม article
Wet scrubber >>เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ article
Spray Booth >>เครื่องดูดเก็บละอองสี article
Carbon filter booth >>เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมี
Electrostatic Precipitator (ESP) >>เครื่องดักละอองไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต
หน้า 1/1
1
[Go to top]We make things better...